Laman Perkenalan

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Perkenalkan pemilik blog ini, Nama saya Fahmi Muhammad Rabbani. Seorang manusia yang sedang berproses dan terus belajar. Saat ini menjalani kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengambil jurusan Fisika Instrumentasi. 

Pada blog ini banyak sekali kesalahan-kesalahan dan tidak jelas referensinya. Mohon maaf atas kesalahan tersebut, disebabkan saat penulisan masih dalam tahapan belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambil yang baik dan tolong beri saran/komentar terkait tulisan pada blog ini.